Nhiều khách hàng hơn – 10 cách kinh điển không thể bỏ qua

Nhiều khách hàng hơn là điều mà bất cứ ai cũng muốn khi kinh doanh. Ta sẽ phân tích một số chiến lược giúp ta có nhiều khách hàng hơn đến cửa hàng của bạn. Những cách này giúp gia tăng khách hàng một cách bền vững. Trước tiên xác định rõ mục tiêu, xây dựng chiến lược và hành động để đạt được mục tiêu. Giả sử một cửa hàng quần áo mục tiêu có 1000 danh sách khách hàng mua quần áo Chiến lược Bộ áo khoác mùa đông mới Hành động giảm giá bộ...

Read More