Phạm Thành Long – người truyền cảm hứng

Phạm Thành Long được biết đến không chỉ là diễn giả, luật sư, mà còn là người truyền cảm hứng kinh doanh. Với hơn 1 năm theo học Thầy, tôi sẽ chia sẻ với bạn những cảm nhận của tôi về Thầy Phạm Thành Long. Ngoài ra là cộng đồng hàng ngàn con người tinh tuý của Thầy. Phạm Thành Long – luật sư Sao Vàng Đất Việt Phạm Thành Long trong buổi họp BNI  Được biết đến đầu tiên với vị trí một luật sư thành công, Phạm Thành Long đã đạt...

Read More

Nhiều khách hàng hơn – 10 cách kinh điển không thể bỏ qua

Nhiều khách hàng hơn là điều mà bất cứ ai cũng muốn khi kinh doanh. Ta sẽ phân tích một số chiến lược giúp ta có nhiều khách hàng hơn đến cửa hàng của bạn. Những cách này giúp gia tăng khách hàng một cách bền vững. Trước tiên xác định rõ mục tiêu, xây dựng chiến lược và hành động để đạt được mục tiêu. Giả sử một cửa hàng quần áo mục tiêu có 1000 danh sách khách hàng mua quần áo Chiến lược Bộ áo khoác mùa đông mới Hành động giảm giá bộ...

Read More