Phạm Thành Long – người truyền cảm hứng

Phạm Thành Long được biết đến không chỉ là diễn giả, luật sư, mà còn là người truyền cảm hứng kinh doanh. Với hơn 1 năm theo học Thầy, tôi sẽ chia sẻ với bạn những cảm nhận của tôi về Thầy Phạm Thành Long. Ngoài ra là cộng đồng hàng ngàn con người tinh tuý của Thầy. Phạm Thành Long – luật sư Sao Vàng Đất Việt Phạm Thành Long trong buổi họp BNI  Được biết đến đầu tiên với vị trí một luật sư thành công, Phạm Thành Long đã đạt...

Read More