Về chúng tôi

Thẩm Đức Tâm, hiện đang làm chủ 3 công ty về thiết bị điện công nghiệp

Đã học rất nhiều khóa học về huấn luyện kinh doanh, kỹ năng sale, marketing và đào tạo đội nhóm

Ký sự khởi nghiệp là nơi chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng về marketing, sale cũng những vấn đề liên quan giúp các bạn kinh doanh tốt hơn. 

Mọi kinh nghiệm là chia sẻ của tác giả cùng tham khảo những kinh nghiệm có hiệu quả. 

Chúng tôi không chịu trách nhiệm với những thông tin này. Những gì áp dụng có thể đúng với bạn, có thể không.